IRENA: Globalna fotonapetostna inštalacija se leta 2021 »poveča« za 133 GW!

Glede na Statistično poročilo o proizvodnji obnovljive energije za leto 2022, ki ga je nedavno objavila Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA), bo svet leta 2021 dodal 257 GW obnovljive energije, kar je 9,1 % več kot lani, in prinesel kumulativno globalno obnovljivo energijo. proizvodnjo energije na 3TW (3064GW).

 

Med njimi je največji delež prispevala hidroenergija s 1.230 GW.Svetovna instalirana PV zmogljivost se je hitro povečala za 19 % in dosegla 133 GW.

图片5

 

Instalirana zmogljivost vetrne energije v letu 2021 je 93 GW, kar je 13-odstotno povečanje.Na splošno bosta fotovoltaika in vetrna energija leta 2021 predstavljali 88 % novih zmogljivosti za obnovljive vire energije.

 

Azija največ prispeva k novim inštaliranim zmogljivostim na svetu

 

Azija največ prispeva k novi inštalirani zmogljivosti na svetu, s 154,7 GW nove instalirane zmogljivosti, kar predstavlja 48 % nove instalirane zmogljivosti na svetu.Skupna inštalirana azijska zmogljivost obnovljivih virov energije je do leta 2021 dosegla 1,46 TW, Kitajska pa je kljub pandemiji Covid-19 dodala 121 GW.

 

Evropa in Severna Amerika sta dodali 39 GW oziroma 38 GW, ZDA pa 32 GW instalirane zmogljivosti.

 

Sporazum o strateškem sodelovanju Mednarodne agencije za obnovljivo energijo

 

Kljub hitremu napredku pri uvajanju obnovljive energije v največjih svetovnih gospodarstvih je Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) v poročilu poudarila, da mora proizvodnja energije iz obnovljivih virov rasti hitreje od povpraševanja po energiji.

 

Francesco La Camera, generalni direktor Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA), je dejal: »Ta nadaljnji napredek je še en dokaz odpornosti obnovljive energije.Njena močna rast lani daje državam več priložnosti za dostop do obnovljivih virov energije.Več socialno-ekonomskih koristi.Kljub spodbudnim svetovnim trendom pa naša napoved globalnega energetskega prehoda kaže, da hitrost in obseg energetskega prehoda še zdaleč ne zadostujeta, da bi se izognili grozljivim posledicam podnebnih sprememb.

 

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je v začetku tega leta začela načrtovati sporazum o strateškem partnerstvu, da bi državam omogočila izmenjavo idej za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti.Številne države sprejemajo tudi ukrepe, kot je uporaba zelenega vodika za vzdrževanje oskrbe z energijo.Po podatkih, ki jih je objavila agencija, bo vodik predstavljal vsaj 12 % celotne energije, če naj bi globalni podnebni cilj do leta 2050 ostal znotraj temperature 1,5 °C iz Pariškega sporazuma.

 

Sporazum o strateškem sodelovanju Mednarodne agencije za obnovljivo energijo

 

Kljub hitremu napredku pri uvajanju obnovljive energije v največjih svetovnih gospodarstvih je Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) v poročilu poudarila, da mora proizvodnja energije iz obnovljivih virov rasti hitreje od povpraševanja po energiji.

 

Francesco La Camera, generalni direktor Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA), je dejal: »Ta nadaljnji napredek je še en dokaz odpornosti obnovljive energije.Njena močna rast lani daje državam več priložnosti za dostop do obnovljivih virov energije.Več socialno-ekonomskih koristi.Kljub spodbudnim svetovnim trendom pa naša napoved globalnega energetskega prehoda kaže, da hitrost in obseg energetskega prehoda še zdaleč ne zadostujeta, da bi se izognili grozljivim posledicam podnebnih sprememb.

 

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je v začetku tega leta začela načrtovati sporazum o strateškem partnerstvu, da bi državam omogočila izmenjavo idej za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti.Številne države sprejemajo tudi ukrepe, kot je uporaba zelenega vodika za vzdrževanje oskrbe z energijo.Po podatkih, ki jih je objavila agencija, bo vodik predstavljal vsaj 12 % celotne energije, če naj bi globalni podnebni cilj do leta 2050 ostal znotraj temperature 1,5 °C iz Pariškega sporazuma.

 

Potencial za razvoj zelenega vodika v Indiji

 

Indijska vlada je januarja letos podpisala sporazum o strateškem partnerstvu z Mednarodno agencijo za obnovljivo energijo (IRENA).Kamera je poudarila, da je Indija elektrarna iz obnovljivih virov energije, ki je predana energetskemu prehodu.V zadnjih petih letih je indijska kumulativna inštalirana zmogljivost obnovljive energije dosegla 53 GW, medtem ko bo država leta 2021 dodala 13 GW.

 

Da bi podprla dekarbonizacijo industrijskega gospodarstva, si Indija prizadeva tudi za izgradnjo zelene energetske dobavne verige na vodik.V okviru sklenjenega partnerstva se indijska vlada in Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) osredotočata na zeleni vodik kot spodbudo za energetski prehod Indije in nov vir izvoza energije.

 

Glede na raziskovalno poročilo, ki ga je objavilo podjetje Mercom India Research, je Indija v četrtem četrtletju 2021 namestila 150,4 GW zmogljivosti za obnovljivo energijo. Fotovoltaični sistemi so v četrtem četrtletju 2021 predstavljali 32 % skupne nameščene zmogljivosti obnovljive energije.

 

Na splošno bo delež obnovljivih virov v skupni svetovni širitvi proizvodnje električne energije leta 2021 dosegel 81 % v primerjavi z 79 % leto prej.Delež obnovljivih virov energije v celotni proizvodnji električne energije se bo leta 2021 povečal za skoraj 2 %, s 36,6 % v letu 2020 na 38,3 % v letu 2021.

 

Po statističnih podatkih Mednarodne agencije za energijo naj bi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov leta 2022 predstavljala 90 % celotne svetovne proizvodnje električne energije.

21212121122121


Čas objave: 22. april 2022