REFERENCA PROJEKTA – SOLAR TRACKER

Sončna ribiška elektrarna Hybird
● Nameščena zmogljivost: 40MWp
● Kategorija izdelka: Horizontalni enoosni sledilnik
● Kategorija izdelka: Hubei
● Čas gradnje: marec 2017
● Vrsta zemljišča: Ribnik
● Vodna razdalja: najmanj 3,0 m

9
10
11

Čas objave: 8. oktober 2021